Kde skřítky najdete?

Kulturní dům Dolní Rožínka 116

mapka.jpg

Parkování - u prodejny COOP
           - za kulturním domem

Jana Kuchařová
Dolní Rožínka
724 86 30 86
koken@seznam.cz